ANBI

Nieuwe Helden Next Level ANBI Status

Nieuwe Helden is een productiehuis en platform voor jonge talenten in verschillende (sub)culturen. Nieuwe Helden heeft een ANBI status.

ALGEMENE GEGEVENS

Adres: Slachthuisstraat 111, 6041 CB Roermond
Statutaire naam: 
Stichting NH Next Level
RSIN of fiscaal nummer: 860935656

CONTACTGEGEVENS

Telefoon: 06 44598523
E-mail: info@nieuweheldennextlevel.nl

STATUTAIRE DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE

De stichting heeft ten doel:
1a. het stimuleren en ondersteunen van talentontwikkeling op artistiek en creatief gebied, in het bijzonder voor hiphop (dans- en muziek) talent in Limburg;
1b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een laagdrempelig traject waarin jongeren in alle disciplines en op alle niveaus kunnen deelnemen.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De Stichting zal de Code Cultural Governance toepassen.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

Nieuwe Helden:

Een productiehuis en platform voor, door en met jongeren waar hiphop, (nieuwe en oude) kunsten, ruimte om jezelf te uiten en talentontwikkeling voor iedereen centraal staan!

Nieuwe Helden is een productiehuis en platform voor, door en met jongeren waar participatie en talentontwikkeling voor iedereen ongeacht sociaal, culturele, artistieke of welke achtergrond en ervaring dan ook. Een grote groep jongeren wordt nu niet bereikt door de reguliere kunstinstellingen terwijl ze wel talent hebben en dit ook graag ontwikkelen. Nieuwe Helden bereikt door de succesvolle methodiek, werkwijze en samenwerking met alle partners deze jongeren wel.

Nieuwe Helden heeft een visie en werkwijze waarbij verschillende jongeren, ieder met zijn/haar eigen unieke talent, mogen deelnemen, samenwerken, elkaar inspireren en van en met elkaar mogen leren. Nieuwe Helden biedt daarmee ook op artistieke wijze een podium voor verhalen van jongeren, maatschappelijk relevante thema’s vanuit persoonlijk perspectief van jongeren die door velen gedeeld worden maar nog weinig gehoord worden. Brede lagen van de jeugd in grootstedelijke gebieden maar allang ook in de dorpen voelen zich aangesproken door wat we hiphop culture noemen. Deze kunstuitingen scheppen ruimte voor meningsuiting, maatschappelijk engagement, persoonlijke profilering maar vooral ook ruimte om nieuwe leefwerelden te ontmoeten en je horizon te verbreden

Nieuwe Helden heeft als productiehuis de ambitie om niet alleen de springplank te zijn voor (urban) talenten maar ook om een nieuw werkveld te ontwikkelen waar op natuurlijke en organische wijze kunst en cultuur, welzijn, onderwijs, erfgoed, gezondheid en evt. ook wetenschap samengaan. In een tijd van steeds sterker wordende polarisatie en onzekerheid kunnen de kunsten een vertrekpunt en tevens de neutrale plek zijn voor experiment, ontmoeting, dialoog, plezier, ontwikkeling en verbinding. Voor Nieuwe Helden is de vraag of kunst als middel of als doel gebruikt wordt niet relevant maar laat juist die twee weer samengaan. Vragen als ‘wie ben ik (op basis van mijn afkomst)’, ‘wie wil ik zijn (in de community waarin ik leef’ en ‘in welke wereld wil ik straks leven’ zijn nu meer relevant dan ooit voor jongeren en binnen de kunsten kunnen ze daar samen met anderen onderzoek naar doen zonder dit heel expliciet zo te benoemen. 

Nieuwe Helden zoekt naar nieuwe of juist heel oude betekenissen van kunst waarbij het eigenlijk altijd gaat om verbinding. Verbinding met jezelf, verbinding met de community en reflectie op en verbinding met de omgeving waarin je leeft. Kunst hoeft niet los te staan van de samenleving maar kan weer een intrinsieke betekenis krijgen in ons leven. En het mooie is dat dit binnen de hiphop al van nature gebeurd. 

Nieuwe Helden ondersteunt, inspireert en moedigt jongeren aan om mee te doen en zelf veel inbreng te hebben. Nieuwe helden heeft een platformfunctie voor jongeren en jonge (aankomende) professionals waardoor kansen en nieuwe ontwikkelingen in het werkveld niet alleen voor jongeren maar vooral ook door en met jongeren ontstaan en groeien.

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Nieuwe Helden Next Level onderschrijft de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit en wordt ondersteund door het Fonds Cultuurparticipatie, Provincie Limburg, VSB Fonds, Cultuurimpuls Venlo, MDT Jong, gemeente Roermond, gemeente Heerlen, gemeente Venlo en gemeente Weert.

Nieuwe Helden ondersteunen? Mail naar info@nieuweheldennextlevel.nl 

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Joery Wilbers

Rob Menting

Anouk Cordang

Patrick Kunz

Peter Thuis

ALGEMEEN DIRECTEUR

José Verhaegh

BELONINGSBELEID RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

BELONINGSBELEID DIRECTIE

ZZP’er, gebaseerd op CAO Kunsteducatie 

BELONINGSBELEID PERSONEEL

ZZP’ers, conform CAO Kunsteducatie en CAO Welzijn

DOWNLOADS